Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, впровадження новітніх технологій – основа економічного зростання держави. Разом з тим, це – основа інтелектуального потенціалу нації, запорука її майбутнього. 

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності. У третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято наукових працівників – День науки, яке об'єднує в наукову когорту усіх учених. Свято встановлене Указом Президента України «Про День науки» від 14.02.1997 № 145/97. 

Протягом останнього року факультет №2 Донецького юридичного інституту МВС України здійснив більше 250 наукових доробок.

Підготовлено і видано 4 навчально і навчально-методичних посібника.

Опубліковано  30 наукових статей, 11 з яких входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Викладачі кафедр факультету №2 прийняли участь більше ніж у 100 науково-практичних конференціях різного рівня.

П’ять науково-педагогічних працівника прийняли участь у зарубіжних науково-педагогічних стажуваннях, 3 викладача кафедри юридичних дисциплін та 2 – гуманітарних дисциплін.

Окрім цього викладачі кафедр факультету №2 здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів та курсантів, так за 2019 рік під керівництвом викладачів було опубліковано більше 150 тез доповідей.

Цілеспрямована і систематична робота з курсантами і студентами дозволяє вчасно виявити їх науковий потенціал, залучити до світу науки, надати корисну інформацію про історію української державності, збагатити їхні знання щодо політичного, культурного, економічного життя нашої держави зокрема і світу загалом.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Факультет №2