Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Стажування здобувачів вищої освіти на посадах за профілем - це завершальний етап підготовки майбутніх фахівців для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з напрямом, спеціальністю та спеціалізацією навчання і проводиться після опанування теоретичної частини навчального плану та перед складанням державних іспитів чи виконанням дипломної роботи (проекту).

Для проходження стажування слухачі та курсанти випускного курсу направляються до різних ГУНП, у яких планується їх призначення після закінчення закладу вищої освіти.

Протягом 3-х місяців курсанти 3-го та 4-го курсів які навчаються за спеціалізацією «Кримінальна поліція», тобто майбутні оперативні працівники Національної поліції, проходили стажування в різних територіальних підрозділах, а саме ГУНП у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях та у м. Києві.

Під час стажування керівниками практики від інституту та підрозділу поліції усебічно вивчалися ділові, моральні й особисті якості курсантів для вирішення питань щодо здатності майбутнього фахівця виконувати функціональні обов'язки на відповідних посадах в Національній поліції.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

Кафедра оперативно – розшукової діяльності

факультету №1