Шановні науковці інституту, шановні члени редакційної колегії та автори збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»!

З радістю повідомляємо Вам, що 11 жовтня 2019 року після довготривалої і ретельної експертної оцінки всіх випусків за 2018 рік процес оцінювання збірника наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу» успішно завершився – видання проіндексовано в міжнародній базі даних журналів Index Copernicus International Journal Master List (Республіка Польща) з показником ICV – 72,95 (минулого року ICV становив 67,54).

 

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних (Республіка Польща). Це платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. Базу даних створено з метою просування досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, що знаходяться у розпорядженні Index Copernicus International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених в цю базу даних. Індексація в ICI Журнали Master List дає міжнародну рекламу і престиж, який має вирішальне значення для підвищення рівня цитування. Для журналів, які пройшли багатовимірну параметризацію, щороку розраховується Index Copernicus Value (ICV). Журнали, зареєстровані в цій базі, пройшли строгий відбір за численними параметрами. Міністерство освіти та науки віднесло Master List ICI Journal до списку наукометричних баз даних, індексація у яких дозволяє отримати додаткові бали в процесі оцінки Міністерством. Крім того, індексація в базі даних ICI Journal Master List є підгрунтям міжнародної реклами і престижу.

Тож той факт, що наш збірник знову серед когорти кращих,  є підставою для гордості, самоповаги і, звісно, зобов’язує кожного з нас, членів наукової спільноти ДЮІ МВС України, редколегії, авторів, що подають статті для публікації у збірнику «Правовий часопис Донбасу», дотримуватися принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Ми дякуємо усім небайдужим за продуктивну й результативну співпрацю!

Дякуємо всім тим, хто допомагав, підтримував, надихав, мотивував, а головне – вірив у нас, вірив, що наше прагнення популяризувати здобутки наукової спільноти закладу й підвищити престиж наукового збірника увінчається успіхом

Вітаємо всіх нас!

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking