Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

У демократичній правовій країні першочергового значення набуває функція охорони державою безпеки життя та здоров’я, автономного розвитку особистості, гарантованого конституційними нормами, а також діяльності органів держави відповідно до Конституції та права.

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до розпорядження КМУ за №1118 від 22 жовтня 2014 року «Питання реформування органів внутрішніх справ» розробило Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України та Концепцію першочергових заходів реформування системи МВС України. Планом заходів було передбачено завдання щодо розроблення законопроекту    «Про Національну поліцію»,  метою прийняття якого мало стати створення Національної поліції України – центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки.

Діяльність поліції, - як і інших державних органів, - врегульована у Конституції, де закладено її підстави та межі, а також у інших законах. Завданням поліції є забезпечення правового миру та внутрішньої безпеки, охорона державних органів від зазіхань на їхню діяльність з боку зовнішніх впливів, а також захист людей при реалізації ними прав і свобод, гарантованих основним законом. Такі захисні обов’язки мають безпосередньо виконуватись державою превентивно не тільки через надання благ, а й через обмежувальні заходи, що вживаються для відвернення загроз та профілактики протиправних дій згідно з нормами поліцейського права.

До Дня Національної поліції України в читальній залі загальної бібліотеки Головного корпуса інституту розгорнута книжкова виставка «Бути новим поліцейським – це бути тим, кому довіряють», на якій представлені закон України та нормативно-правові акти щодо регламентації діяльності Національної поліції України.

У двох книгах, об’єднаних назвою «Поліцейське право в Університеті Святого Володимира», представлено найкращі зразки праць учених та викладачів університету, що присвячені особливостям формування норм та традицій цієї науки.

Серед документів, що пропонуються увазі, науково-практичний, документально-джерельний та навчально-методичний комплекс «Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку», в якому дано огляд міжнародної системи захисту прав людини, розкрито роль поліції у захисті цих прав, демократії та законності.

 Аналіз міжнародного досвіду під час реформування поліції наведено в таких джерелах: «Організація діяльності зарубіжних країн», збірці наукових статей «Демократичне поліціювання», практичному посібнику «Діяльність поліції в посткомуністичних суспільствах» та навчальному посібнику «Діяльність поліцейських органів провідних країн Європейського Союзу».

Донецький юридичний інституту МВС України – заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання, серед здобувачів вищої освіти якого – як майбутні офіцери Національної поліції України, так і досвідчені працівники органів внутрішніх справ.

Статус «поліцейський» - це особлива відповідальність, адже від Національної поліції українці чекають захищеності, справедливості, порядності, чесності. Щоб відповідати всім цим запитам суспільства, бути «озброєним» знаннями, запрошуємо користувачів бібліотеки до читальної зали для ознайомлення з представленою літературою.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Колектив загальної бібліотеки