Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Протягом останнього часу, не зважаючи на труднощі, які виникали в нових умовах існування Донецького юридичного інституту МВС України, інститут не лише зберіг своє добре ім’я і традиції, прожив період оптимізації, а й продовжує активно розвиватися у всіх напрямках своєї діяльності, відновлюючись і розширюючись на теренах Криворіжжя.

Сьогодні наш заклад вищої освіти нараховує в своєму складі велику кількість підрозділів, одним з ключових з яких є кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права. Ми працюємо у Головному корпусі Донецького юридичного інституту МВС України за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 21.

З урахуванням її місця й ролі в діяльності Інституту, здійснюється й планування роботи кафедри, постановка завдань тощо. Зокрема, на наступний, 2019-2020 навчальний рік, на кафедрі на постійній основі працюють два доктори юридичних наук, п’ять кандидатів юридичних наук, з яких шість доцентів та один професор. Крім цього, заплановане розширення штату кафедри, з урахуванням відкриття в Донецькому юридичному інституті МВС України нових спеціальностей: «Публічне управління та адміністрування» та «Економічна безпека підприємства».

В наступному навчальному році персоналом кафедри забезпечуватиметься викладання більш ніж сорока навчальних дисциплін для студентів як денної так і заочної форм навчання. Також досвід науково-педагогічних працівників користується попитом й у аспірантів Інституту.

Навчальна робота є не єдиним напрямком роботи членів колективу кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права. Вони є постійними членами Вченої ради факультету, окремі колеги входять до Вченої, Методичної та Наукової ради Інституту. Керівник кафедри, доктор юридичних наук Куракін Олександр та професор кафедри, доктор юридичних наук Клемпарський Микола є членами Спеціалізованих вчених рад Інституту.

Планування роботи кафедри здійснюється з урахування її результатів у попередньому навчальному році. Ми пишаємося нашими здобутками, зокрема:

 1. За сучасними вимогами МОН України були розроблені робочі навчальні програми з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 2. Здійснюється видання навчально-методичної літературу. Основні з них: навчальні посібники «Моральність в кримінальному процесі» (автор к.ю.н., доц. Шульга А.О.) та «Адміністративне право України» (автори к.ю.н. Павліченко Є.В. та к.ю.н. Нестеренко К.О.);
 3. Викладацький склад систематично підвищує власну професійну кваліфікацію. Так ,викладачем кафедри Приходько О.М. було пройдено підвищення кваліфікації в Школі педагогічної майстерності Донецького юридичного інституту;
 4. 18 квітня 2019 року науково-педагогічним складом кафедри було організовано та проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів», до участі в якій залучилися як теоретики так і практики в сфері права з усієї України.

Студенти факультету № 3 (юридичний) під керівництвом викладачів кафедри приймали участь в численних конкурсах, олімпіадах різного рівня. Члени кафедри приймають активну участь у всіх профорієнтаційних заходах, що відбуваються на факультеті та в інституті, відвідують не тільки загальноосвітні заклади, а й підрозділи державних органів влади, адвокатські кантори, нотаріусів тощо.

Не зваважаючи на досягнення, колектив кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права продовжує ставити перед собою амбітні цілі. Серед них основними є забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти, покращення якісного складу науково-педагогічного складу, подальше підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу шляхом участі у тренінгах, сертифікаційних програмах, виховання майбутніх висококваліфікованих фахівців в різних сферах юриспруденції, які готові до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і корегувати зроблене, вміють оцінювати сучасні процеси та проблеми в житті держави, а також, мають високі моральні якості.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Кафедра державно-правових дисциплін

та міжнародного права